7HD ร้อนออนไลน์

ฮ่องกง อาจยังมีสถานะพิเศษต่อ หลังปี 2047 หากยอมรับในหลักการประเทศเดียว

นางแคร์รี หล่ำ ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง กล่าวต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติฮ่องกงวันนี้ว่า กรอบหลักการ “1 ประเทศ 2 ระบบ” ที่ยึดถือมา นับตั้งแต่อังกฤษส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้กับรัฐบาลจีน ที่เดิมมีกำหนดไปจนถึงปี 2047 อาจยืนยาวกว่านั้นได้ เพียงแค่ชาวฮ่องกงยืนหยัดในหลักการ "1 ประเทศ 2 ระบบ" ด้วยการปฏิบัติอย่างจริงจัง คือเคารพหลักการพื้นฐานว่าเป็นประเทศเดียว (จีนเดียว) และเคารพความแตกต่างของ 2 ระบบ ซึ่งจะทำให้ฮ่องกงก้าวสู่อนาคตด้วยความราบรื่น

อย่างไรก็ตาม สมาชิกสภานิติบัญญัติฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายค้านหลายคน ประท้วงคำกล่าวของนางหล่ำ จนต้องใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนำตัวสมาชิกสภาฯ ที่ตะโกนคำขวัญเรียกร้อง 5 ข้อและชูป้ายประท้วงออกจากที่ประชุม

ข้อเรียกร้องทั้ง 5 ของกลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงที่ได้รับการตอบสนองมีข้อเดียวคือ การถอนร่างแก้ไขกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปจีน, ส่วนอีก 4 ข้อที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองคือ ถอนคำพูดในการเรียกผู้ประท้วงว่า “ผู้ก่อการจลาจล”,  การปล่อยตัวผู้ประท้วงที่ถูกจับกุมทั้งหมด, การตั้งคณะทำงานอิสระ สอบสวนการใช้ความรุนแรงของตำรวจต่อพลเรือน และ มอบเสรีภาพอย่างแท้จริงให้กับชาวฮ่องกง คือการเลือกผู้บริหารทางตรง