ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสุลต่านฮัยซัม บิน ฏอริก อาล ซะอีด ในโอกาสเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสุลต่านแห่งโอมานพระองค์ใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563

สุลต่านฮัยซัม บิน ฏอริก อาล ซะอีด กรุงมัสกัต

ในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสุลต่านแห่งโอมาน หม่อมฉันและพระราชินี มีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวโอมาน

หม่อมฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการนำและการสนับสนุนของฝ่าพระบาท ไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะมั่นคงและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด