ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่จังหวัดพะเยา

เวลา 16.08 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปมหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จังหวัดพะเยา ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดให้ ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกปฏิบัติงานตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ จำนวน 110 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคตา, โรคเกี่ยวกับอายุรกรรม รวมทั้งโรคระบบกระดูกและข้อ

นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไปให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของราษฎร พร้อมมอบยา และเวชภัณฑ์

ในการนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า 5 คน พร้อมมีพระวินิจฉัย ร่วมกับคณะแพทย์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดให้ส่งไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้แก่ ผู้ป่วยมีก้อนที่คอด้านซ้าย, ผู้ป่วยหูหนวกแต่กำเนิด, ผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ระยะแพร่กระจายไปตับและปอด ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดระยะที่ 4 ลุกลามไปที่ตับ และผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งถุงน้ำดี

จากนั้นพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ และอนุกรรมการแก่ผู้แทนกรรมการ และอนุกรรมการ, พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว., เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่แก่อาสาสมัคร สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลำดับที่ 47 เมื่อปี 2520 ในปี 2562 ได้ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 19 ครั้ง มีผู้ป่วยมารับบริการ 868 คน ปัจจุบัน มีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่น ๆ รวมทั้งอาสาสมัครสายสนับสนุน รวม 1,913 คน

โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว.จังหวัดพะเยา เฝ้า พร้อมมีพระดำรัสเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ ทั้งจากควันบุหรี่ ควันรถยนต์ ธูป และเชื้อโรคบางชนิดที่ส่งผลต่อการเกิดโรคมะเร็ง นอกจากนี้ ได้พระราชทานพรให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน ที่ได้เสียสละเวลาส่วนตนมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด