ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ที่จังหวัดเชียงราย

เวลา 18.50 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในฐานะประธานโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน เสด็จไปยังโรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2557 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามพระปณิธาน โดยได้อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกจัดกิจกรรมดนตรีต้านยาเสพติด งานศิลปะ เข้าแข่งขันทูบี นัมเบอร์วัน แดนซ์เซอร์ไซส์ ไทยแลนด์ แชมเปียนชิพ 2020 TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้ชมรมทูบี นัมเบอร์วัน มีผลการดำเนินงานดีเด่นของจังหวัด สมาชิกมีลักษณะโดดเด่นด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ส่วนศูนย์เพื่อนใจฯ มีบริการให้คำปรึกษา พัฒนาอีคิว มีอาสาสมัครประจำศูนย์ 30 คน นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมสร้างสุขตามความสนใจของสมาชิก และร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายสอดส่อง ทูบี นัมเบอร์วัน และฝ่ายกิจการนักเรียนเชียงราย สุ่มตรวจปัสสาวะ เพื่อป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามโครงการใครติดยายกมือขึ้น

ตลอด 17 ปีจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน บริหารจัดการเชิงบูรณาการ ภายใต้คณะกรรมการดำเนินงาน และมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันเป็นจังหวัด ทูบี นัมเบอร์วัน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3 และมีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร 2 แห่งคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และชุมชนศรีดอนชัย รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง คือชุมชนบ้านป่าลัน ประเภทดีเด่นระดับประเทศคือ ชุมชนดินดำดอนแก้ว และดีเด่นระดับภาคเหนือ คือ บริษัท เกรชฟู๊ดเชียงราย จำกัด และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย มีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบี นัมเบอร์วัน ระดับประเทศ 6 คน ในห้วงเวลา 5 ปีติดต่อกัน 

โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย เฝ้า เพื่อพระราชทานคำแนะนำ ป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานกำลังใจ พร้อมกับพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก ชมรมทูบี นัมเบอร์วัน จากสถานศึกษาต่าง ๆ เฝ้า เพื่อขอพระราชทานคำปรึกษาปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม จากนั้น ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ทูบี นัมเบอร์วัน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด