รอบรั้วรอบโลก

หลายเมืองในยุโรปประสบปัญหาหมอกควันพิษ

หลายเมืองทางตอนใต้ของยุโรปกำลังประสบปัญหาหมอกควันพิษในระดับที่เป็นอันตราย ทำให้หลายเมืองออกคำสั่งห้ามนำรถยนต์ดีเซลออกมาวิ่งบนท้องถนนชั่วคราว

หลายเมืองทางตอนใต้ของยุโรปกำลังประสบปัญหาหมอกควันพิษในระดับที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง เนื่องจากสภาพอากาศแห้งและกระแสลม โดยที่ประเทศบอสเนียมีประชาชนออกมาประท้วงตามท้องถนนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาดำเนินการแก้ไขเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน หลังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในกรุงซาราเยโว วัดค่าฝุ่น PM10 ได้สูงเกินค่ามาตรฐานที่สหภาพยุโรปกำหนดถึง 2 เท่า และในบางช่วงเวลาสูงเกินค่ามาตรฐานถึง 8 เท่า นอกจากนี้ ประชาชนท้องถิ่นได้รับคำแนะนำให้เดินทางขึ้นยังบริเวณจุดที่เป็นภูเขา เพื่อสูดอากาศที่สะอาดกว่าบริเวณพื้นราบ

ส่วนที่ อิตาลี หลายเมืองใหญ่ รวมทั้ง กรุงโรม ทางการออกคำสั่งห้ามประชาชนนำรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล, รถตู้ และรถจักรยานยนต์ ออกมาวิ่งบนท้องถนนเป็นการชั่วคราวในช่วงระยะ 3 วันนี้ ซึ่งคาดว่าจะกระทบกับรถยนต์กว่า 1 ล้านคัน ขณะที่ พื้นที่อย่างน้อย 9 ในจำนวน 13 เขต ในกรุงโรม วัดค่าฝุ่น PM10 ได้สูงเกินกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด