สนามข่าว 7 สี

แล้งหนัก! เร่งช่วยเหลือปลากว่าแสนตัวเสี่ยงขาดน้ำ จ.สุโขทัย

สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยยังน่าเป็นห่วง เพราะหลายพื้นที่แล้งหนักถึงขั้นไม่มีน้ำกิน-น้ำใช้ และไม่ใช่แค่คนที่เดือดร้อน ปลาที่อยู่ในน้ำก็เดือดร้อนด้วย

เร่งช่วยเหลือปลากว่าแสนตัว เสี่ยงขาดน้ำ จ.สุโขทัย
สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย แม่น้ำยมลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง วัดเกาะวงษ์เกียรติ์ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำยมไหลผ่านและมีการเลี้ยงปลาที่เป็นเขตอภัยทานของวัด และเป็นจุดที่ชาวบ้านมักจะใช้เป็นสถานที่ปล่อยปลาในเทศกาลต่าง ๆ ขณะนี้จำนวนปลาได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาศัยอยู่เพียงจุดเดียวเพราะเป็นแหล่งน้ำลึก ซึ่งมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ รวมแล้วนับแสนตัว

รักษาการประมงจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า หากระดับน้ำในแม่น้ำยมที่จุดนี้แห้งขอดจนไม่มีน้ำให้ปลาได้อาศัย ปลาเหล่านี้อาจตายไปในที่สุด ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาอาจจะต้องนำปลาไปพักในจุดอื่นที่มีน้ำเพียงพอ เช่น ตามวัดที่มีแหล่งน้ำและเป็นเขตอภัยทาน หรืออาจหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ โดยจะใช้แหในการจับปลาเหล่านี้ไปทั้งหมด และทำการคัดแยกพันธุ์ปลา เน้นปลาที่หายาก เช่น ปลาหมู ปลาบู่ และปลาที่มีโอกาสสูญพันธุ์และกำลังท้อง ทางประมงก็จะนำไปดูแลเป็นพิเศษเพื่อเพาะพันธุ์ และนำไปขยายพันธุ์

บึงขนาดใหญ่น้ำแห้งขอดที่สุดในรอบ 20 ปี จ.อ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง บึงหนองระดำ ในพื้นที่ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นบึงเก็บน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า 100 ไร่ อยู่ในสภาพน้ำแห้งขอดมาเป็นเวลากว่า 1 เดือนแล้ว หลังในพื้นที่เริ่มประสบปัญหาภัยแล้ง และไม่มีน้ำส่งผ่านคลองชลประทานเข้ามาเก็บกักในบึง ประกอบกับชาวนาโดยรอบสูบน้ำออกไปทำนาในช่วงปลายปีที่ผ่านมา จนน้ำลดระดับลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งบึงดังกล่าวเป็นบึงที่เชื่อมต่อไปยังโครงการแก้มลิงหนองเจ็ดเส้น ตามแนวพระราชดำริในตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดอ่างทอง ที่น้ำเหลือปริมาณไม่มากเช่นเดียวกัน

ชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า ตนเองอาศัยอยู่ใกล้กับหนองระดำมากว่า 20 ปี เพิ่งเคยเห็นน้ำแห้งขอดเป็นครั้งแรก รวมถึงแหล่งน้ำหลาย ๆ ที่ใกล้กันก็อยู่ในสภาพเดียวกัน ทำให้ชาวนาต้องหยุดทำนา เพราะไม่มีน้ำ

ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค จ.มหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย ประสบภัยแล้ง ไม่มีน้ำประปาใช้ เนี่องจากห้วยกุดกอก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านหลายหมู่บ้านใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคและบริโภค มีสภาพแห้งขอด ไม่มีน้ำเหลืออยู่เลย จนมองเห็นดินแตกระแหง

สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้เร่งแก้ไขปัญหาโดยให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เร่งระบายน้ำหน้าฝายเข้าสู่ระบบชลประทาน เพื่อเติมน้ำให้ระบบประปาหมู่บ้าน ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลยางน้อยมีน้ำเข้ามาเติมในห้วยกุดกอกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้สามารถที่จะใช้น้ำผลิตน้ำประปาหมู่บ้านได้ และขอให้ประชาชนอย่าสูบน้ำไปใช้ในกิจกรรมอื่น เช่น สูบน้ำเข้าบ่อเลี้ยงปลา หรือทำการเกษตร เพราะเป็นน้ำที่มีปริมาณจำกัด และจัดสรรเพื่ออุปโภคและบริโภคเท่านั้น