เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 17 มกราคม 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 17 มกราคม 2563

ในช่วงวันที่ 17 - 22 มกราคม 2563 ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ ขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส...