รอบรั้วรอบโลก

จีนตกลงซื้อสินค้าจากสหรัฐฯ เพิ่ม 2 แสนล้านใน 2 ปีข้างหน้า

จีนตกลงซื้อสินค้าจากสหรัฐฯ เพิ่มอีก 200,000 ล้านเหรียญ ภายในช่วงเวลา 2 ปีข้างหน้า ตามข้อตกลงการค้าเฟสแรกของทั้ง 2 ประเทศ รัฐบาลจีนและสหรัฐฯ เพิ่งบรรลุข้อตกลงการค้าเฟสแรกระหว่าง 2 ประเทศเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งหนึ่งในข้อตกลง ระบุให้จีนซื้อสินค้าจากสหรัฐฯ เพิ่มเติมมูลค่าราว 2 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายใน 2 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นตัวเลขเพิ่มเติมจากเมื่อปี 2560 ที่จีนนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ทั้งสิ้น 185,000 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ สหรัฐฯ จะส่งออกสินค้าไปยังจีน มูลค่ากว่า 260,000 ล้านเหรียญในปี 2563 และ 310,000 ล้านเหรียญ ในปี 2564 โดยสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ ไปยังจีน เป็นสินค้าด้านการเกษตร เช่น ถั่วเหลือง, เนื้อหมู, ฝ้าย และข้าวสาลี ขณะที่สหรัฐฯ จะลดการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีน ลงจาก 15 เปอร์เซ็นต์เหลือ 7 เปอร์เซ็นต์ ในวงเงิน 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ ข้อตกลงการค้าดังกล่าว จะช่วยให้จีนบรรลุเป้าหมายสำคัญของพวกเขา นั่นคือ การปฎิรูประบบการเงิน โดยธนาคารกลางจีนแถลงว่า ข้อตกลงการค้านี้จะช่วยเปิดเสรีภาคการเงินในประเทศมากขึ้น