ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 17 ม.ค.63

ระยะนี้พื้นที่ภาคอีสาน มีอากาศเย็นลง ขณะที่ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

ตอนนี้มีมวลอากาศเย็นจากจีน แผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคอีสาน และมีลมฝ่ายตะวันตก ที่พัดนำความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยเข้ามาปกคลุมด้วย ทำให้พื้นที่ดังกล่าว มีอากาศหนาวเย็น ส่วนภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังมีฝนตกได้บางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ช่วงนี้ฝนเพิ่มขึ้น

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ พื้นราบอากาศหนาวเย็น มีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 13-21 องศาเซลเซียส และมีฝนตกได้บางแห่ง ส่วนยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 2-12 องศาเซลเซียส กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่

ภาคอีสาน พื้นราบอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 17-20 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศหนาว ต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส และจะเย็นลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส สูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส และมีฝนตกได้เล็กน้อย

ภาคตะวันออก อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส และมีฝน 10 เปอร์เซ็นต์ บริเวณจังหวัดจันทบุรี และตราด ทะเลคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย ฝนเพิ่มขึ้นเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ส่วนมากจะตกบริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนฝั่งอันดามัน มีฝน 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล ทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส สูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส และมีฝนตกเล็กน้อย

แม่น้ำชีแห้ง กระทบวิถีชีวิตชาวบ้าน จ.นครราชสีมา
ที่จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 5 อำเภอ คือ อำเภอโนนสูง ปักธงชัย โชคชัย เทพารักษ์ และอำเภอจักราช ขาดแคลนน้ำ จนต้องนำรถบรรทุกน้ำเข้าไปแจกจ่ายชาวบ้าน 17 หมู่บ้าน ขณะเดียวกันแม่น้ำชี ที่ตำบลแก้งสนามนาง ปริมาณน้ำแห้งขอด กระทบคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตให้กับชาวบ้าน 12 หมู่บ้าน และยังทำให้ชาวบ้าน 20 ครัวเรือน ไม่สามารถออกไปหาปลาได้ เนื่องจากน้ำแห้งลงอย่างรวดเร็ว