ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจสอบการสาธิตเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ต้นแบบ ในพื้นที่เปิด

ที่อาคารสำนักงาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ตรวจสอบการสาธิตเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ต้นแบบ ในพื้นที่เปิด รวม 4 เครื่อง ซึ่งนายธงชัย เมธนาวิน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โครงการสร้างเครื่องบำบัดฝุ่น PM2.5 ของมูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิฯ จัดสร้างขึ้น โดยการสนับสนุนของกรมอู่ทหารเรือ โดยเป็นระบบบำบัดอากาศแบบเปียก ออกแบบโดยใช้พัดลมดูดอากาศเป็นตัวอัดอากาศเข้าไปในเครื่อง และใช้ละอองน้ำเป็นตัวดักจับฝุ่น จากการทดสอบพบว่า อากาศที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่าความเข้มข้น PM2.5 เท่ากับ 15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานของอนามัยโลกที่กำหนดระดับดีมากไว้ที่ 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อปล่อยอากาศที่บำบัดแล้วออกสู่ภายนอก อากาศที่ผ่านการบำบัดยังช่วยเจือจางความเข้มข้นของอากาศที่ยังไม่ได้บำบัดอีกด้วย โดยมุ่งหวังให้นำไปใช้ในพื้นที่เปิด ซึ่งมีค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานในระดับวิกฤต เช่น พื้นที่เมือง, เขตโรงพยาบาล, โรงเรียน, สนามบิน และพื้นที่แอ่งกระทะที่มีภูเขาล้อมรอบ ซึ่งบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด มหาชน จะร่วมพัฒนาต่อยอดให้เครื่องมีประสิทธิภาพสูงต่อไป

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบรรเทาทุกข์ที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชน โดยจัดสร้างเครื่องบำบัดอากาศขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศ ที่จะส่งผลต่อสุขภาพประชาชนในระยะยาว ซึ่งใช้งบประมาณในการสร้างไม่เกิน 300,000 บาทต่อเครื่อง สามารถจัดสร้างได้โดยช่างไทยในโรงงานขนาดเล็กที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทำให้ประหยัดงบประมาณ ไม่ต้องนำเข้าเครื่องจากต่างประเทศ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด