ข่าวในพระราชสำนัก

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานเปิดร้านโกลเด้น เพลซ สาขาฉะเชิงเทรา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นประธานเปิดร้านโกลเด้น เพลซ สาขาฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นสาขาลำดับที่ 19 และเป็นสาขาที่ 4 ในพื้นที่ต่างจังหวัด ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารโครงการพัฒนาพื้นที่อาคาร 5 ชั้น ในพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ ผัก-ผลไม้สด สินค้าพร้อมรับประทาน สินค้าแปรรูปทางการเกษตร สินค้าโอทอปจากชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งมุมกาแฟ Golden Coffee แห่งที่ 6 ซึ่งใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์ดี จากโครงการหลวงแม่สลอง จังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับเจ้าหน้าที่ และผู้มาใช้บริการที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร้านโกลเด้น เพลซ ตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างต้นแบบร้านค้าปลีกของคนไทย เพื่อจำหน่ายสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์ และสินค้าจากกลุ่มเกษตรกร โดยพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว ทรงสานต่อพระราชปณิธาน และทรงมุ่งมั่นพัฒนาร้านค้าให้ทำหน้าที่เสมือน "ตู้เย็นของประชาชน"

จากนั้น ได้ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 2 - ชั้น 5 ของอาคารฯ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายพื้นที่ให้บริการรักษาพยาบาลออกไปนอกเขตกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 ให้บริการตรวจรักษาทางด้านทันตกรรมและจักษุ ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด