สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

ไทยมีชนิดน้ำมันเติมรถมากที่สุดในโลก

นายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวด้านพลังงาน กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีชนิดของน้ำมันเติมรถยนต์มากที่สุดในโลก ถึง 10 ชนิด โดยน้ำมันกลุ่ม เบนซิน มีมากถึง 6 ชนิด คือ เบนซิน 95, แก๊สโซฮอล์พรีเมี่ยม, แก๊สโซฮอล์ 95, แก๊สโซฮอล์ 91, E20 และ E85 ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซล มี 4 ชนิด ไม่ว่าจะเป็นดีเซลพรีเมี่ยม, ไบโอดีเซลบี7, บี10 และ บี 20 ซึ่งยอมรับว่าเป็นปัญหาด้านการบริหารจัดการ เพราะน้ำมันที่มีหลายชนิดมาก ทำให้ผู้ค้าไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างครบถ้วน และผู้บริโภคเองก็สับสนไม่รู้ว่าจะใช้เชื้อเพลิงชนิดใด จึงจะเหมาะกับรถยนต์ของตน จึงทำให้มีการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่ตรงกับเครื่องยนต์ที่ออกแบบมา ก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ซึ่งในส่วนตัว เห็นว่าทางกระทรวงควรยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันหน้าปั๊ม 3 ชนิด ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ E85 และน้ำมันไบโอดีเซลบี 20

ด้าน นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสม ในการยกเลิกประเภท หรือชนิดน้ำมันภาพรวมลง เนื่องจากขณะนี้มีจำนวนค่อนข้างมาก เป็นเหตุให้ต้นทุนของผู้ค้าน้ำมันสูงขึ้น เนื่องจากในสถานีบริการ 1 แห่ง ทุกวันนี้ไม่เพียงเฉพาะตู้จ่ายที่มีจำนวนมาก หัวจ่ายน้ำมันก็ต้องมากตามไปด้วย แต่ละตู้จ่ายราคาไม่น้อย แถมยังมีค่าบำรุงรักษา, ค่าตรวจสภาพน้ำมัน ที่สำคัญการที่มีน้ำมันหลากหลายชนิด ผู้ค้าเองต้องเสียต้นทุนสำรองน้ำมันมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งคงจะต้องมาพิจารณาว่า ควรยกเลิกน้ำมันประเภทใดจึงจะเหมาะสม และจะไม่กระทบต่อผู้บริโภค เช่น น้ำมันไบโอดีเซลบี 7 ควรยกเลิกหรือไม่ รวมทั้งจะประกาศให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20 เป็นน้ำมันพื้นฐานหลัก หลังจากที่ได้ประกาศให้ น้ำมันไบโอดีเซลบี 10 เป็นน้ำมันพื้นฐานหลักไปแล้ว ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กำลังพิจารณาว่าน้ำมันกลุ่มเบนซินควรจะยกเลิกประเภทใดบ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้น้ำมันปาล์ม และช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วย