ห้องข่าววาไรตี้

สารคดีเนื่องในวันกองทัพบก ปราบปรามยาเสพติด

สารคดีเนื่องในวันกองทัพบกวันนี้ เสนอตอน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน...