ข่าวเด็ด 7 สี

กทม.ระดมรถน้ำ ฉีดพ่นละอองน้ำ แก้ปัญหาฝุ่นควัน ในถนนหลายสาย

เขตพระนคร ระดมรถบรรทุกน้ำ ฉีดพ่นละอองน้ำ บริเวณลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อดักจับฝุ่น PM 2.5 ที่สะสมและฟุ้งกระจายในอากาศให้ตกลงมา ช่วยบรรเทาให้อากาศในพื้นที่มีปัญหาฝุ่นควันมลพิษ กลับมามีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ลดลง และทำความสะอาดฝุ่นบนถนนดินสอ และถนนหลายสาย ในพื้นที่เขตพระนคร ที่มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยว วัด โรงเรียน และอาคารพาณิชย์ เพื่อลดปัญหาฝุ่นควันมลพิษที่สะสมฟุ้งกระจายในอากาศ