สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ภาพเป็นข่าว : นักเรียนประถมกว่า 2,000 คน ร่วมแสดงดนตรีไทย เพื่อร่วมสืบสานศิลปะ

เป็นการแสดงความสามารถของน้องๆ ชั้น ป.1 ถึง ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมจำนวนกว่า 2,700 คน ที่บรรเลงดนตรีไทยตามที่ตนถนัดอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการสืบสานศิลปะการแสดงของไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ได้รับรางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100% จากกระทรวงวัฒนธรรม และมีโอกาสไปร่วมแสดงเปิดงานสำคัญๆ ของกระทรวงวัฒนธรรม แล้วหลายครั้ง

สำหรับการแสดงดนตรีไทยของน้องๆ นักเรียนในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงาน "ACP Project day 2020" ซึ่งจัดแสดงผลงานการประดิษฐ์ข้าวของเครื่องใช้ของนักเรียน ทั้งผลงานในระดับชั้น และผลงานส่วนตัว เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้ความคิด และจินตนาการ สร้างสรรค์ออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ อีกทั้งยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ทางโรงเรียนตั้งไว้