ข่าวภาคค่ำ

แล้งหนัก! 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ขาดแคลนน้ำดิบผลิตประปา

เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำลง หลังเหนือเขื่อนมีปริมาณน้ำต่ำกว่าระดับกักเก็บ 3 เมตร ขณะที่จังหวัดเลยต้องผันน้ำจากแม่น้ำเลย ใช้เป็นน้ำดิบผลิตประปาแทนแหล่งน้ำที่แห้งขอด

โดยศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุดวันนี้ (18 ม.ค.) มีปริมาณน้ำกักเก็บรวม 10,771 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 43 ของความจุเขื่อน และมีปริมาณน้ำใช้การได้ 4,001 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 22 โดยจัดสรรน้ำตามแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งแล้วประมาณ 2,157.03 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 54 ของแผน เนื่องจากปริมาณน้ำมีจำกัด กรมชลประทานจึงปรับลดการระบาย เหลือวันละ 24 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเดิม 28 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอเพื่ออุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ ตลอดช่วงฤดูแล้ง

ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนจาก 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เหลือ 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หลังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือเขื่อน ลดระดับต่ำจากระดับกักเก็บ 3 เมตร 34 เซนติเมตร และมีผักตบชวาไหลไปกองรวมกันกีดขวางทางน้ำ เจ้าหน้าที่เร่งกำจัดออกและเพื่อลดการระเหยของน้ำ พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกร งดสูบน้ำทำการเกษตร

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีสูบน้ำแม่น้ำเลย หลังการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย ประสานงานให้ชลประทานจังหวัด สูบน้ำแม่น้ำเลยขึ้นมาใช้เป็นน้ำดิบผลิตประปาให้ประชาชน 27,814 ครัวเรือนมีน้ำอุปโภคบริโภค แทนการใช้น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยหมาน ที่ขณะนี้แห้งขอด โดยสูบน้ำวันละ 25,000 ลูกบาศก์เมตร เข้าคลองชลประทาน ก่อนนำไปพักไว้ที่บ่อพักน้ำดิบของการประปาฯ ซึ่งสถานการณ์ขาดแคลนน้ำประปา ของจังหวัดเลย ยังไม่ถึงขั้นวิกฤต เพราะยังมีน้ำดิบสำรองใช้ได้อีก 7 เดือน

จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 5 ตำบล ของอำเภอสีคิ้ว ประชาชนขาดแคลนน้ำกว่า 1,000 ครัวเรือน เนื่องจากแหล่งน้ำดิบแห้งขอด ซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชลประทานและภาคเอกชน นำน้ำใส่รถบรรทุก วันละ 24 เที่ยว ไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านก่อนที่น้ำจากการผันมาจากเขื่อนลำตะคอง ระยะทาง 16 กิโลเมตร ที่ใช้เวลา 10 วัน จะมาถึงพื้นที่