ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : เตือนชาวบ้าน ขุดบ่อบาดาลต้องขออนุญาต

หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงในรอบหลายสิบปี ชาวบ้านจึงมีความต้องการขุดบ่อน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภค-บริโภค แต่การขุดมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ที่สำคัญป้องกันถูกมิจฉาชีพหลอกลวงได้

ชาวบ้านหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำลังประสบปัญหาภัยแล้งที่คุกคามการดำรงชีพอย่างรุนแรง ซึ่งทางออกหนึ่งที่จะช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำอุปโภค-บริโภค คือ การนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ โดยขุดเจาะบ่อบาดาลแทนน้ำบนดินที่แห้งขอด

เช่นเดียวกับชาวบ้านและเกษตรกรที่อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เดือดร้อนอย่างหนัก จนต้องรวมตัวเดินหน้าหาทางแก้ไขปัญหา โดยขออนุญาตกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อเร่งขุดบ่อน้ำบาดาลนำน้ำขึ้นมาใช้ทำการเกษตร ตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถูกต้อง

ส่วนการขอนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาล ทำได้ไม่ยาก เพียงแค่เตรียมเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน ไปติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเอง ก่อนส่งเรื่องให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลพิจารณา ส่งทีมช่างขุดเจาะไปประเมินพื้นที่ ก่อนขุดเจาะ หรือหากใครต้องการว่าจ้างผู้รับเหมา ก็ต้องมีหนังสือรับรองของผู้รับเหมาไปยื่นให้หน่วยงานราชการพิจารณา ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลาตรวจสอบเอกสารภายใน 15 วัน ก่อนที่ผู้ยื่นคำร้องจะชำระค่าธรรมเนียมแค่ 10 บาท และหากได้รับใบอนุญาต ต้องเสียค่าใบอนุญาต 500-1,000 บาท ต่อ 1 ใบอนุญาตเป็นที่เรียบร้อย

ที่ผ่านมามักมีชาวบ้านตกเป็นเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพ หลอกลวงชาวบ้าน โดยอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ จะขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้ชาวบ้านเอาไว้ใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค แลกกับเงินค่าจ้างไม่กี่พันบาท ก่อนจะลงมือขุดเจาะจริง แต่กลับใช้การน้ำไม่ได้ หรือบางรายได้เงินแล้วก็หลบหนีไป

การถูกมิจฉาชีพหลอกลวง และไม่ขออนุญาตขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้ถูกต้อง จะมีความผิดตาม พระราชบัญญัติน้ำบาดาล โทษจำคุก 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และที่สำคัญหลังการขุดเจาะเจ้าหน้าที่ต้องลงให้ความรู้ชาวบ้าน ในการดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาล เพราะหากไม่ดูแลไม่ต่างอะไรกับขุดเจาะฟรี

บอกแล้วว่าไม่ยากเหมือนที่คิด ขั้นตอนของพี่น้องเกษตรกร คือการเตรียมเอกสารเท่านั้น ส่วนที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการ ที่จะส่งบุคลากรเข้ามาอำนวยความสะดวกให้ถึงที่ เท่านี้ก็ไม่โดนมิจฉาชีพหลอกเอาง่าย ๆ แล้ว