ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 18 ม.ค.63

ภาคเหนือและภาคอีสาน มีอากาศหนาวเย็น และมีหมอกในตอนเช้า ขณะที่ภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

แม้ว่ามวลอากาศเย็นจากจีนที่ปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสาน เริ่มมีกำลังอ่อนลง ขณะที่กระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบน ยังคงพัดพาความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัย เข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ภาคเหนือและภาคอีสาน ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกและภาคกลาง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น สำหรับภาคใต้ ฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น เพราะลมฝ่ายตะวันออก ที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่าง เริ่มมีกำลังแรงขึ้นนั้นเอง

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ พื้นราบ มีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียส ยอดดอยและเทือกเขาสูง มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 4-13 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน พื้นราบ อากาศเย็น ต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียส กับมีหมอกตอนเช้า ยอดภู มีอากาศหนาว ต่ำสุด 11-15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า

ภาคตะวันออก มีหมอกตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ ฝน 10-30% ของพื้นที่ ที่สุราษฏรธ์านี นครศรีธรรมราช ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย มีคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส

เร่งกำจัดผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล
เจ้าหน้าที่ชลประทาน เร่งกำจัดผักตบชวาบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ในจังหวัดชัยนาท ที่ไหลมากองรวมกันเต็มลำน้ำ ยาวกว่า 300 เมตร เพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำ และลดการระเหยของน้ำ ป้องกันไม่ให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ลดลงต่ำไปมากกว่านี้

แล้งจัดกระทบผู้เลี้ยงปลา
ชาวบ้านอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ บอกว่า ปีนี้แล้งหนักกว่าและเร็วกว่าทุกปี จนเตรียมตัวไม่ทัน ทำให้บ่อปลาที่มี 4 บ่อ จากที่สร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวเดือนละ 20,000-30,000 บาท ตอนนี้แห้งขอดขาดทุนหนัก วอนภาครัฐเร่งให้การช่วยเหลือ