7HD ร้อนออนไลน์

สนามบินสหรัฐฯ ตรวจเข้มผู้โดยสารเดินทางจากจีน ป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส

เจ้าหน้าที่กรมอนามัยของ"สหรัฐฯ" ประกาศจะเริ่มตรวจเข้มผู้โดยสารของหลายสายการบินที่เดินทางมาจากทางตอนกลางของจีน เพื่อป้องกันไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างเชื้อไวรัส"โคโรนา" ที่พบผู้ป่วยมากกว่า 40 คน และพบผู้เสียชีวิตแล้ว 2 คนในเอเชีย เนื่องจากมีความกังวลว่าจะเกิดการระบาดระหว่างประเทศขึ้น โดยเจ้าหน้าที่จะเริ่มตรวจร่างกา และซักถามอาการของผู้โดยสารแต่ละคนที่เดินทางมาจากเมือง "อู่ฮั่น" ของจีน และเจ้าหน้าที่ประมาณการว่า มีผู้โดยสารราว 5 พันคน ที่จะต้องเข้ากระบวนการตรวจสอบในครั้งนี้