ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์เปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายชวัช อรรถยุกติ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ณ กรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของโครงการฯ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีผู้เข้าอบรม 200 คน

จากนั้น ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสุนัขและแมว 307,071 ตัว ได้ขึ้นทะเบียนสัตว์ไปแล้ว 165,008 ตัว, ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 270,833 ตัว มีศูนย์พักพิงสัตว์ 6 แห่ง สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในสถานการณ์ปกติ และจัดสร้างศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ 10 ไร่ บริเวณสำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คาดว่าจะเริ่มรับสัตว์ได้ ภายในวันที่ 15 กันยายนนี้ นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการออกหน่วยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ไปให้บริการตรวจรักษา ฉีดวัคซีน และทำหมันสัตว์เลี้ยงของประชาชน ผลจากการดำเนินโครงการฯ สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ในปี 2562 พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษ สุนัขบ้า 3 คน น้อยกว่าในปี 2561 ถึง 6 เท่า นับเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดในรอบ 10 ปี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด