สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

สถานการณ์น้ำ ลุ่มเจ้าพระยา เหลือน้ำใช้การได้เพียง 22 เปอร์เซ็นต์

ศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุด (18 มกราคม) มีปริมาณน้ำกักเก็บรวมกันทั้งสิ้น 10,771 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 43 % ของความจุเขื่อนและมีปริมาณน้ำใช้การได้เหลือที่ 4,001 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 22 % ของปริมาณน้ำกักเก็บ โดยได้จัดสรรน้ำตามแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ไปแล้วประมาณ 2,157.03 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 54% ของแผนจัดสรรน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ทางกรมชลประทานได้ปรับลดการระบายน้ำลง เหลือวันละประมาณ 24 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเดิม 28 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อให้มีปริมาณน้ำใช้เพียงพอสำหรับอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ ตลอดช่วงฤดูแล้ง

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ยืนยันว่า แม้ปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งจะมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย แต่จะเพียงพอมีน้ำใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนปีนี้แน่นอน โดย จะทำการระบายน้ำ เพื่อการผลิตประปา อุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ พร้อมขอทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด

ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จะส่งน้ำตามรอบเวร ทุกๆ วันที่ 15 - 17 ของเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม ตามข้อตกลงร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ซึ่งรอบเวรแรกของเดือนมกราคมได้ปล่อยน้ำไปแล้ว 10 ล้านลูกบาศก์เมตร

แต่สำหรับการปล่อยน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา จะปล่อยทุกๆ วัน เฉลี่ย วันละ 50,000 ลูกบาศก์เมตร ส่วนในเดือนเมษายน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 ถึง 16 เมษายน จะจัดสรรน้ำ เพื่อให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์กันตามประเพณี อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และขอเกษตรกรงดทำนาปรัง และเลือกปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เพื่อสงวนน้ำกินน้ำใช้ไปตลอดฤดูแล้งนี้ โดยขณะนี้เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำเก็บกัก 73 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพียง 27 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น หากเปรียบเทียบกับเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งมีน้ำ 141 ล้านลูกบาศก์เมตร จะเห็นว่าน้อยกว่ากันเกือบครึ่งหนึ่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลายพื้นที่เข้าสู่ภาวะวิกฤต เช่นที่ บ้านใหม่ดอนเปล้า หมู่ 15 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง สระน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา พื้นที่ประมาณ 8 ไร่  สภาพตอนนี้แห้งขอด ไม่สามารถสูบน้ำมาผลิตน้ำประปาได้ ส่งผลกระทบชาวบ้านกว่า 80 ครัวเรือน ซึ่งต้องรอให้ทางเทศบาล นำรถบรรทุกมาเติน้ำลงในโอ่งน้ำ ตามหมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ชาวสวนผลไม้เตรียมรับมือภัยแล้งยาวนาน จ.สตูล
ภาคใต้ ชาวสวนผลไม้ เริ่มเตรียมตัวรับมือภัยแล้งที่คาดว่าจะยาวนานกว่าทุกๆ ปี โดยที่อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล หลังฝนทิ้งช่วงมานานกว่า 3 เดือน ทำให้ชาวสวนตื่นตัวเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น บางรายใช้วิธีการขุดบ่อน้ำไว้ในสวน เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในโดยเฉพาะการเตรียมต้นเพื่อให้ออกดอก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม และกวาดเศษใบไม้สุมไว้บริเวณโคนต้นไม้ผล ทั้งมังคุด ลองกอง และทุเรียน แทนการเผาทิ้ง วิธีนี้ช่วยลดการระเหยของน้ำในดิน ทำให้ดินมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นด้วย

ขณะที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้ง ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 จนถึงขณะนี้ มีจังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยแล้ง แล้วทั้งหมด 20 จังหวัด 106 อำเภอ 592 ตำบล 5,065 หมู่บ้าน