ข่าวภาคค่ำ

ชิมช้อปใช้ เฟส 4 สะดุด ผู้ใช้สิทธิโกงเงินกระเป๋า 2

กระทรวงการคลัง เผยมาตรการชิมช้อปใช้เฟส 4 ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน พร้อมระบุ ล่าสุดตรวจพบการโกงเงินกระเป๋า 2 โดยมีการจ่ายเงินซื้อกาแฟในพื้นที่เดียว สูงถึงวันละ 50,000 บาท

นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ระบบได้ตรวจสอบพบความผิดปกติ ในมาตรการชิมช้อปใช้ ซึ่งโครงการในเฟส 3 จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคมนี้ โดยพบว่าประชาชนโกงเงินกระเป๋า 2 ด้วยการสแกนใช้จ่ายเงินในพื้นที่เดียวกัน ซ้ำหลายรอบ เช่น ซื้อกาแฟวันละ 30,000-50,000 ซึ่งถือว่าผิดปกติ โดยก่อนหน้านี้ เคยพบข้อมูลใช้จ่ายผิดปกติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ปัจจุบันลามไปหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้กรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์ โดยให้นำหลักฐานใบเสร็จซื้อสินค้ามายืนยัน ก่อนการจ่ายเงินแคชแบ็กคืนให้ 15-20%

นอกจากนี้ยังมีปัญหาความล่าช้าในการคืนเงิน ซึ่งเดิมโครงการชิมช้อปใช้เฟส 3 ได้ตั้งงบประมาณจ่ายแคชแบ็กไว้ 9,050 ล้านบาท ซึ่งมีผู้เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินคืน กว่า 170,000 ราย แต่ปรากฏว่าเพิ่งจ่ายเงินคืนได้เพียง 60,000 ราย ราว 215 ล้านบาทเท่านั้น เนื่องจากสำนักงบประมาณ ไม่ให้เบิกจ่ายมากกว่านี้ ซึ่งตามเงื่อนไขโครงการเฟส 3 ต้องจ่ายแคชแบ็กให้จบภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จึงต้องหาแนวทางจัดการเรื่องดังกล่าว

ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการ ชิมช้อปใช้ เฟส 4 จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน และคงไม่มีการเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ เนื่องจากต้องการหาแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ