ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 19 ม.ค.63

พรุ่งนี้จะมีลมหนาวระลอกใหม่ แผ่ลงมาทำให้ภาคเหนือและอีสาน มีอากาศหนาวเย็น ขณะเดียวกันบางพื้นที่ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

เพราะตอนนี้มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่ ได้แผ่ลงมาถึงเวียดนามแล้ว คาดว่าจะแผ่ปกคลุมภาคอีสานตอนบนในวันพรุ่งนี้ ทำให้ภาคเหนือและอีสาน จะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออก และภาคกลาง ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บ้าง

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ พื้นราบอากาศหนาวเย็น มีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียส ส่วนยอดดอย อากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 2-11 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน พื้นราบอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศหนาว ต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส สูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส และมีฝนตกได้เล็กน้อย

ภาคตะวันออก อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส และมีฝนตก 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดจันทบุรี และตราด ทะเลคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย มีฝน 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ส่วนมากจะตกบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา และนราธิวาส ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนฝั่งอันดามัน มีฝน 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส สูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส และ มีฝนเล็กน้อย

ปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนกล้วยไข่ จ.นครสวรรค์
อย่างเกษตรกรในตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ต้องเร่งปรับตัว ลดการปลูกกล้วยไข่ในพื้นที่ เนื่องจากการปลูกกล้วยไข่ต้องใช้น้ำมาก เพื่อหล่อเลี้ยงตลอดเวลา แต่ขณะนี้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ จึงต้องหันมาปลูกบล็อกโคลีแทน เพราะใช้น้ำน้อยกว่า แถมยังมีพ่อค้าแม่ค้า มารับซื้อถึงสวน ราคากิโลกรัมละ 8 บาทเลย