ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายเคลาส์ แวร์เนอร์ โยฮันนิส ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งโรมาเนีย เป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ฯพณฯ นายเคลาส์ แวร์เนอร์ โยฮันนิส ประธานาธิบดีแห่งโรมาเนีย กรุงบูคาเรสต์

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งโรมาเนีย เป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโรมาเนีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด