สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : MV เพลงไฟป่าฆ่าชีวิต รณรงค์ลดปัญหาไฟป่าหมอกควัน จ.ตาก

MV เพลงไฟป่าฆ่าชีวิต สะท้อนผลกระทบปัญหาไฟป่าหมอกควันที่เกิดขึ้น สะท้อนไปยังประชาชนและเกษตรกรต่าง ๆ ให้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องใกล้ตัว

งานนี้ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลแม่ระมาด หรือ ฉายาหมอเบิร์ด พร้อมด้วยจิตอาสา ทำคลิปเพื่อเป็นการรณรงค์สะท้อนปัญหาของพิษภัยจากไฟป่าที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งทำ MV ประกอบเพลง เพื่อสื่อให้ประชาชนและเกษตรกรต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

พร้อมมอบบทเพลงให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดตาก เพื่อจะใช้ในการเผยแพร่และรณรงค์ขอความร่วมมือต่อภาคประชาชนต่อไป