สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ช.ขยายผลขุดลอกแหล่งน้ำบึงพระ จ.พิษณุโลก / บทสรุปหาผู้รับผิดชอบ จัดซื้อรถดูดฝุ่น

คอลัมน์หมายเลข 7 มีความคืบหน้าการขุดลอกบึงพระ ที่จังหวัดพิษณุโลก และการหาผู้รับผิดชอบโครงการจัดซื้อรถดูดฝุ่นที่จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา