7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านรวมพลังคัดค้านเหมืองหินปูนในเขตป่าต้นน้ำ จ.ตาก

กลุ่มชาวบ้านตำบลแม่ท้อ จังหวัดตาก เดินหน้าคัดค้านการขอประทานบัตรเหมืองหินปูนในพื้นที่ป่าดอยชาติ หลังมีนายทุนหวังเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ

กลุ่มชาวบ้านลานสาง หมู่ 4 หมู่ 9 และหมู่ 11 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก พร้อมชาวบ้านลุ่มลำห้วยแม่ท้อ และลุ่มน้ำปิง รวมตัวคัดค้านการขอประทานบัตรเหมืองหินปูนในพื้นที่ป่าดอยชาติ ตำบลแม่ท้อ จำนวน 296 ไร่ ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง โดยมีการรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก พิจารณา

นางยุพา เพชรคำแหง ชาวบ้านหมู่ 4 ตำบลแม่ท้อ เล่าว่า ป่าดอยชาติ เป็นป่าผืนใหญ่เชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช เป็นป่าต้นน้ำลำห้วยแม่ท้อ และลุ่มน้ำปิงที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งชาวบ้านได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ เพราะที่ผ่านมามีนายทุนพยายามจะเข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที่นี้หลายต่อหลายครั้ง ซึ่งหากมีโครงการต่าง ๆ ของนายทุนเกิดขึ้นจริง ก็จะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะกับระบบนิเวศ และสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่

ด้าน นายสมชาย ทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอเมืองตาก รักษาการปลัดจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนในการคัดค้านเหมืองหินปูนบนดอยชาติของชาวบ้านแล้ว ซึ่งจากการพิจารณาได้มีการสั่งให้ยกเลิกการทำประชาคมในการขอประทานบัตร เพราะป่าแห่งนี้อยู่ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการ) รวมถึงเป็นป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์ โดยยืนยันว่า กระบวนการยกเลิกการประชาคมนั้นเป็นไปตามข้อกฎหมาย และจะไม่มีการอนุญาตการขอประทานบัตรอย่างแน่นอน