7HD NEWS IDEA CONTEST

เสียงที่ไม่อยากได้ยิน ตอน 1 - คน เกือบ จริง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

7HD NEWS IDEA CONTEST วันนี้ นำเสนอปัญหาการแข่งรถซิ่งในทางสาธารณะ หรือ เด็กแว้น ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็ย่อมมีคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้อยู่เสมอ ซึ่งน้อง ๆ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ลงพื้นที่ไปรวบรวมสภาพปัญหาเหล่านี้มานำเสนอ ในชื่อตอนว่า "เสียงที่ไม่อยากได้ยิน" ไปติดตามจากรายงาน