เช้าข่าว 7 สี

Green Report : มาตรการแก้ฝุ่น PM2.5 เสนอ ครม.

กรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยผลการศึกษาแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า 72.5 เปอร์เซ็นต์ มาจากการขนส่งทางถนน โดยเฉพาะรถบรรทุก รองลงมาเป็นรถกระบะ และรถบัส, 17 เปอร์เซ็นต์มาจากอุตสาหกรรม, 5 เปอร์เซ็นต์ มาจากการเผาในที่โล่ง ซึ่งคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ได้เรียกประชุมเร่งด่วนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ 4 หน่วยงานหลัก นำไปปฏิบัติโดยเร่งด่วน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขยายเขตพื้นที่รถบรรทุกดีเซล เข้ามาในพื้นที่ กทม. จากวงแหวนรัชดาภิเษก ไปเป็นวงแหวนกาญจนาภิเษก และออกข้อบังคับให้รถบรรทุกดีเซล เข้าในพื้นที่ กทม. เฉพาะวันคู่ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น.

กรมขนส่งทางบก ต้องตรวจจับควันดำรถโดยสารทุกคัน และออกคำสั่งห้ามวิ่งเด็ดขาด กรมโรงงานอุตสาหกรรม ออกตรวจโรงงานที่ปล่อยฝุ่นละอองสู่บรรยากาศหากพบต้องสั่งให้แก้ไขและหยุดกิจการทันที ขอความร่วมมือลดกำลังผลิตในช่วงวิกฤตฝุ่น PM2.5 และกรุงเทพมหานคร ควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า โดยงดการก่อสร้างช่วงเวลากลางวัน เพื่อคืนผิวจราจรและคุมไม่ให้มีการเผาในที่โล่งเด็ดขาด ซึ่งรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วย

ส่วนมาตรการอื่นๆ จะขอความร่วมมือลดใช้รถยนต์ส่วนตัวมาทำงาน รวมไปถึงสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนถึงสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ขณะที่สภาวิศวกร ร่วมเสนอ 8 แนวทาง เช่น การติดตั้งระบบการแจ้งเตือนมลพิษในเมือง, ผลักดันแนวคิดในการพัฒนาภาษีฝุ่น, พัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนปริมาณฝุ่นและกำหนดพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น

ต้องติดตามวันนี้ว่าคณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบ หรือเพิ่มเติมมาตรการยกระดับแก้ฝุ่นละออง PM2.5 อย่างไรบ้าง ยังไงแล้วขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองด้วย รวมไปถึงร่วมมือกันแก้ปัญหาร่วมกัน

ปิดท้ายปันรักให้โลก ไปดูข้อเรียกร้องภาคประชาชนผ่าน change.org ที่มีผู้ลงชื่อมากกว่า 37,000 คน ให้รัฐออกมาตรการตั้งรับฝุ่น PM2.5 เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของคนไทย... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


Facebook : CH7HD Social Care