ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวบ้านรับฝากดิน 6 ปี ไม่ได้ทำกิน วอนภาครัฐขนดินออกจากที่นา

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ขยายผลร่วมกับเจ้าหน้าที่ สตง. ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2558 ตรวจสอบโครงการขุดลอกบึงพระ พื้นที่ 148 ไร่ เพื่อกักเก็บน้ำ 740,000 ลูกบาศก์เมตร ให้ชาวบ้านที่ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก ใช้อุปโภค-บริโภค โครงการนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ ทำสัญญาจ้างเอกชน วันที่ 25 กันยายน 2557 ให้ขุดลอกดินด้วยเครื่องจักร รวม 650,000 ลูกบาศก์เมตร และขนดินไปทิ้งที่สาธารณะ 15 จุด เช่น วัดและโรงเรียน ระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร ค่าจ้างกว่า 31 ล้านบาท แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขสัญญาจุดทิ้งดิน

อ้างถูกชาวบ้านคัดค้านเหตุทำถนนพัง จึงมอบให้ อบต.บึงพระ ทำข้อตกลงในปลายปี 2557 กับชาวบ้านกว่า 10 ราย มีที่นารวมกันกว่า 60 ไร่ ที่ยอมรับฝากเป็นเวลา 2 ปี แลกกับการให้ดินเพื่อปรับที่นาให้สูงขึ้น 1 เมตร

ผ่านมาเกือบ 6 ปี ดินที่จากบึงพระที่ทางการฝากไว้กับชาวบ้านยังไม่ได้ขนออกไป ชาวบ้านไม่มีที่ดินทำกิน ขณะที่บางส่วนต้องออกค่าใช้จ่ายเองมากกว่าแสนบาทเป็นค่าจ้างปรับเกลี่ยพื้นที่เพื่อปลูกข้าว จึงวิงวอนขอความช่วยเหลือจากกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยแก้ไขปัญหา

ย้อนกลับไปปี 2558 และปี 2560 ที่คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการนี้ร่วมกับ สตง. พบข้อพิรุธ เจ้าหน้าที่รัฐแจ้งกับเจ้าอาวาสวัดสันติวัน ว่าขนดินมาให้ได้น้อยเพราะดินหมด

ด้านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ขณะนั้น ระบุการเปลี่ยนจุดทิ้งดินแล้วนำค่าจ้างส่วนนี้เป็นค่าขุดลอกดินเพิ่ม ทำตามข้อตกลงของชุมชน

ขณะที่ผู้บริหาร อบต.บึงพระ ให้เหตุผลที่ไม่ตรวจรับมอบดินโครงการนี้จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 เพราะมีปริมาณดินไม่ครบตามจำนวนที่ส่งมอบ สอดคล้องกับความเห็นผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 10 ขณะนั้น ระบุข้อตกลงรับฝากดินแลกกับการให้ดินเพื่อปรับที่นา ทำไม่ได้

ทั้งนี้การตรวจสอบโครงการขุดลอกบึงพระ สตง. ได้สรุปผลแล้วตั้งแต่ต้นปี 2561 ระบุการดำเนินงานของโครงการนี้ ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 โดยเฉพาะการแก้ไขสัญญาจ้าง มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จึงเสนอให้ ป.ป.ช. พิจารณาเพื่อเอาผิดตามกฎหมาย ควบคู่กับการลงโทษทางวินัย โดยขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ 6 ราย

ขณะที่การลงพื้นที่ของคอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับจากโครงการนี้ สัปดาห์ที่แล้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.พิษณุโลก ร่วมรับฟังปัญหาด้วย พร้อมเปิดเผยผลการพิจารณาเรื่องนี้ที่ได้รับจาก สตง.


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7