ห้องข่าวภาคเที่ยง

ทำได้ ใช้เป็น : หางานให้กับผู้พ้นโทษ ลดโอกาสทำผิดซ้ำ

1 ในสาเหตุที่ผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วได้หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก เกิดจากพวกเขาไม่มีงานไม่มีเงิน ในช่วงทำได้ ใช้เป็น วันนี้มีช่องทางสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้พ้นโทษ กลับคืนสู่สังคมได้อีกครั้ง...