ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 21 ม.ค.63

ไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ติดตามรายละเอียดใน ฝนฟ้าอากาศ

มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีน ที่แผ่ปกคลุมภาคอีสานตอนบนและทะเลจีนใต้ ตอนนี้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ส่วนคลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตก ก็ยังเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ภาคเหนือและภาคอีสาน มีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ ยังพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก เช่นเดียวกับภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่าง ที่มีลมตะวันออกพัดปกคลุม ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ พื้นราบ อากาศหนาวเย็น ต่ำสุด 13-22 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า ยอดดอยและเทือกเขาสูง อากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 2-11 องศาเซลเซียส และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่

ภาคอีสาน บริเวณพื้นราบ มีอากาศเย็น ต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส และมีหมอกในตอนเช้า ส่วนยอดภู อากาศหนาว ต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็น ต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส กับมีหมอกตอนเช้า และมีฝน 10% ของพื้นที่ บริเวณลพบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และราชบุรี

ภาคตะวันออก มีหมอกตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส และมีฝน 10% ของพื้นที่ ที่ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ทะเลคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ ฝนตก 10-20% ของพื้นที่ บริเวณเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรัง และสตูล บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน มีคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส และจะมีฝน 10% ของพื้นที่

แล้งจัด แหล่งน้ำทำนาแห้งขอด
ตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร บริเวณนี้เป็นที่สูง และอยู่นอกเขตชลประทาน ทำให้แหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติแห้งขอด ดินแตกระแหง สัตว์น้ำตาย ส่วนเกษตรกรขาดน้ำทำนา ต้องปล่อยนาข้าวทิ้งร้าง ขาดรายได้ ตอนนี้ได้แต่รอจนฝนจะตกอีกครั้ง

น้ำเขื่อนป่าสักฯ ลด กระทบการท่องเที่ยว
ที่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ปกติช่วงนี้น้ำต้องเต็มเขื่อน แต่ตอนนี้มองจากภาพมุมสูง จะเห็นว่าน้ำในเขื่อนเหลือน้อยมาก ทัศนียภาพไม่สวยงาม ทำให้นักท่องเที่ยวน้อยลงไปด้วย