รอบรั้วเอเชีย

จีน เปิดสะพานเชื่อมต่อเส้นทาง 3 มณฑลในเขตชนบท

จีน เปิดสะพานเชื่อมต่อเส้นทาง 3 มณฑลในเขตชนบท ทางตะวันตกเฉียงเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนห่างไกล สะพานจีหมิงซานเชิง (Jimingsansheng) ซึ่งเป็นสะพานโค้ง ที่สร้างผ่านเทือกเขาหวูเมิง (Wumeng) ตัวสะพานมีความยาว 286.4 เมตร กว้าง 11.5 เมตร ตั้งอยู่สูงเหนือแม่น้ำเต้าหลิว (Daoliu) ราว 160 เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 ปี เชื่อมต่อเขตชายแดน 3 จังหวัด คือ เขตซูหยง (Xuyong) ของมณฑลเสฉวน เขตเฉินเซียง (Zhenxiong) ของมณฑลยูนนาน และเขตปีเจี่ย (Bijie) ของมณฑลกุ้ยโจว โดยสะพานแห่งนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนชาวฮั่น และชนกลุ่มน้อยชาวยี่ (Yi) เหมียว (Miao) และชาวไป๋ (Bai) ที่อาศัยอยู่ในเขตเนินเขา และหมู่บ้านต่าง ๆ ซึ่งเคยใช้การเดินเท้า และเรือข้ามแม่น้ำ เป็นเวลานานหลายชั่วโมง แต่ปัจจุบัน สามารถใช้สะพานแห่งนี้ สัญจรภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที ทั้งนี้ เชื่อว่าความสะดวกสบายในการเดินทาง จะนำความเจริญไปสู่พื้นที่ชนบทดังกล่าวด้วย