รอบรั้วเอเชีย

ศรีลังกา ทำสถิติชุมนุมฝาแฝดมากที่สุดในโลก

ศรีลังกา ทำลายสถิติโลกด้วยการชุมนุมคู่แฝดมากที่สุดในโลก ศรีลังกาได้จัดชุมนุมฝาแฝดครั้งใหญ่ที่สุด มากกว่า 6,000 คู่ ซึ่งมีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 89 ปี เพื่อทำลายสถิติโลก ที่ไต้หวันทำไว้เมื่อปี 2542 ซึ่งมีการชุมนุมคู่แฝดทั้งหมด 3,961 คู่ โดยผู้จัดของศรีลังกา ได้เปิดให้คู่แฝดมาลงทะเบียนเป็นเวลากว่า 5 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ศรีลังกา ยังไม่ได้รับการบันทึกสถิติโลกของกินเนสส์ เวิร์ล เรคคอร์ด" เนื่องจากผู้ที่มาลงทะเบียนไม่ได้ทำตามกฏการบันทึกสถิติโลกของกินเนสส์ เวิร์ล เรคคอร์ด ด้วยการอยู่ถ่ายภาพร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้จัดงานชุมนุมแฝดของศรีลังกาในครั้งนี้ ยืนยันที่จะทำลายสถิติโลกนี้อีกครั้ง และมั่นใจว่าจะสามารถรวบรวมคู่แฝดมาทำลายสถิติโลกได้แน่นอน อย่างไรก็ตาม ทางองค์กร"กินเนสส์" ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใดใดในเรื่องนี้