7HD NEWS IDEA CONTEST

เสียงที่ไม่อยากได้ยิน ตอน 2 - คน เกือบ จริง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

7HD NEWS IDEA CONTEST วันนี้จะไปตามต่อกับปัญหาการแข่งรถซิ่งในทางสาธารณะ หรือเด็กแว้น ซึ่งน้อง ๆ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ลงพื้นที่ไปรวบรวมสภาพปัญหาเหล่านี้มานำเสนอ ในชื่อตอนว่า "เสียงที่ไม่อยากได้ยิน ตอนที่ 2" ไปติดตามจากรายงาน