เช้าข่าว 7 สี

กรมสรรพากร เตรียมเสนอแนวทางยืดจ่ายภาษีเป็น ก.ย.นี้

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่าเพื่อเป็นการบรรเทาภาระความเดือดร้อนของผู้เสียภาษี กระทรวงการคลัง จึงเสนอให้ขยายระยะเวลาการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ออกไปอีก 3 เดือน จากปกติสามารถขอผ่อนชำระต่อกรมสรรพากร ได้เป็นเวลา 3 เดือน นับจากวันที่กรมสรรพากรกำหนดนั้น หรือสรุปได้ว่าหากยื่นแบบชำระภาษีในเดือนมิถุนายน จะสามารถขอผ่อนชำระภาษีได้จนถึงเดือนกันยายนนี้

ส่วนผู้ที่ยื่นแบบภาษีแล้วได้รับคืนภาษี จะเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่คืนภาษีให้เร็วขึ้น ส่วนกรณีจะเสียภาษี หรือต้องเสียภาษีเพิ่ม สามารถยื่นภาษีได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ โดยแนวทางดังกล่าวนอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนยังช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ที่รับงานภาครัฐ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการเบิกจ่ายที่ล่าช้าเนื่องจากงบประมาณปี 2563 ยังไม่ผ่านการพิจารณา และแม้การพิจารณางบประมาณฯ จะผ่านในเดือนกุมภาพันธ์ แต่อาจต้องใช้ระยะเวลาตั้งเบิกจ่ายราวเดือนเมษายน ดังนั้นการขยายเวลาจึงช่วยบรรเทาภาระคนกลุ่มนี้ด้วย ซึ่งเรื่องนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ก็เห็นว่าเป็นมาตรการที่น่าสนใจ ให้กระทรวงการคลัง ไปพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง

ทั้งนี้หากมองในแง่ผลกระทบที่มีต่อการจัดเก็บรายได้รัฐบาล กระทรวงการคลังได้พิจารณาเบื้องต้นว่าการเลื่อนระยะเวลาการชำระภาษีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการคลังรัฐบาล เนื่องจากขณะนี้ระดับเงินคงคลังของรัฐบาลยังอยู่ในระดับสูง เพียงพอต่อการบริหารจัดการด้านรายจ่ายของรัฐบาลได้