เช้าข่าว 7 สี

ตรุษจีนปีนี้กร่อย เงินสะพัดติดลบครั้งแรกในรอบ 12 ปี

สินค้าจำเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ พาเหรดขึ้นราคา ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังการจับจ่ายสินค้ามากกว่าทุกปี โดย นายธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีน ว่าภาพรวมการจับจ่ายไม่คึกคักแม้การใช้จ่ายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแต่เป็นไปในทิศทางลดลง เนื่องจากผู้บริโภคมีความระมัดระวังการใช้จ่ายและการวางแผนการท่องเที่ยวมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นและเปลี่ยนจากการท่องเที่ยวต่างประเทศมาท่องเที่ยวในประเทศแทน โดยคาดว่าเม็ดเงินจับจ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีน จะอยู่ราว 57,600 ล้านบาท ขยายตัวติดลบ 1.3% ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี นับตั้งแต่มีการสำรวจมา โดยคนส่วนใหญ่จะนำเงินแต๊ะเอียไปเก็บออมและมอบแต๊ะเอียให้กับญาติพี่น้องมากขึ้นด้วย