เช้าข่าว 7 สี

Green Report : หาผืนป่าใหม่รองรับกระทิงเขาแผงม้าล้น

บริเวณจุดสกัดเขาสูงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทีมข่าวกรีนรีพอร์ตลงพื้นที่พบนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมกระทิงและเก็บภาพเป็นที่ระลึกช่วงยามเย็นจำนวนมาก ซึ่งลักษณะการชมจะใช้ผ่านกล้องส่องทางไกล

ปัจจุบันกระทิงบริเวณเขาแผงม้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นเขตอนุรักษ์และบริเวณพื้นที่ไม่มีสัตว์ผู้ล่า ประกอบกับมีแหล่งน้ำและอาหารที่สมบูรณ์จึงทำให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) ระบุว่าที่ผ่านมาได้สำรวจป่าที่มีรอยต่อกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า เพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสำหรับรองรับกระทิงที่จะล้นป่าไว้แล้ว

ผลการศึกษาพบว่ากระทิง 1 ตัว จะกินหญ้าประมาณ 4 - 5 ไร่ ซึ่งได้ติดตามอยู่เป็นระยะว่าแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร มีเพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอจะเข้าไปฟื้นฟูทันที ส่วนในอนาคตถ้ามีมากเกินพื้นที่ ได้ศึกษาหาวิธีไว้แล้วเช่นกัน ซึ่งอาจใช้แนวทางการผลักดันไปยังป่าแห่งใหม่บริเวณรอยต่อ คือ ป่าเขาใหญ่ หรือป่าภูหลวง

เจ้าหน้าที่คาดว่าอีก 5-10 ปี ประชากรกระทิง จะเพิ่มขึ้นเกิน 300 ตัว จึงต้องศึกษาวิจัยแนวทางผลักดันกระทิงเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ไม่รบกวนสัตว์ป่าและสอดคล้องกับกฎหมายฉบับคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับใหม่

ส่วนมาตรการป้องกันกระทิงออกจากป่าไปพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน ได้สร้างรั้วไฟฟ้าชั่วคราว 10 กิโลเมตร เป็นรั้วที่มีการจ่ายกระแสไฟตามจังหวะเข็มนาฬิกา ซึ่งกั้นกระทิงได้ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ และอาศัยความเข้าใจของชาวบ้านในการแจ้งเจ้าหน้าที่

กระทิงเขาแผงมาเพิ่มขึ้นจาก 200 เป็น 300 ตัว จากนี้ต้องติดตามว่าจะใช้วิธีการใดที่จะสำเร็จที่สุด

ปิดท้ายปันรักให้โลกวันนี้ ชมภาพ "ไก่ฟ้า" เข้ามากิน ในเขตป่าเขาภูหลวง

Facebook : Ch7HD Social Care