เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 22 มกราคม 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 22 มกราคม 2563

บริเวณภาคเหนือ และภาคอีสาน ต้องดูแลสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สำหรับภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้...