7 สีช่วยชาวบ้าน

นักท่องเที่ยวเกาะสมุย ร้องจัดระเบียบเจ็ตสกี จ.สุราษฎร์ธานี

กอ.รมน.ภาค 4 เตรียมจัดระเบียบชายหาดเกาะสมุย หลังมีนักท่องเที่ยวร้องเรียนเรื่องการให้บริการเจ็ตสกี รบกวนการพักผ่อน และเล่นน้ำ

ร้อยเอก อดุลย์ พรหมบุตร หัวหน้าชุดปฏิบัติการ กอ.รมน.ภาค 4 พื้นที่เกาะสมุย ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เทศบาลนครเกาะสมุย ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบชายหาดเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังมีนักท่องเที่ยวร้องเรียนผ่านผู้ประกอบการโรงแรมว่า การให้บริการเช่าเจ็ตสกีรบกวนการพักผ่อน และผู้ให้เช่าเจ็ตสกีบางรายไม่มีการแจ้งให้ผู้เช่าเจ็ตสกีระมัดระวัง เพราะมีการขับเข้ามาใกล้จุดเล่นน้ำ ทำให้นักท่องเที่ยวกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย

จากการตรวจสอบผู้ให้บริการเช่าเจ็ตสกี 2 จุด ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงและตักเตือนให้แก้ไขจุดจอดเจ็ตสกี พร้อมทั้งให้มีการวางทุ่นในทะเลกว้าง 15 เมตร ยาว 100 เมตร เพื่อเป็นแนวเขตสำหรับจอดเจ็ตสกี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างศาลาไม้บนสันเขื่อนปากคลองเขย่า ชายหาดบ้านใต้ หมู่ 5 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย ซึ่งใช้งบประมาณโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปี 2561 จำนวน 800,000 บาทนั้น ล่าสุด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 สุราษฎร์ธานี พิจารณาทบทวนกรณีดังกล่าวแล้ว เห็นว่า โครงการไทยนิยมยั่งยืน ปี 2561 มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 จึงเห็นชอบตามที่กรมเจ้าท่ามีคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามโครงการดังกล่าวแล้ว