7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : ผู้ชายก็เสี่ยงมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม โรคร้ายที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งในเพศหญิง แต่ทราบหรือไม่ว่า เพศชายก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งเต้านมได้เช่นเดียวกัน ติดตามใน ณัฐชนน Love เลย

มะเร็งเต้านม แม้ว่าเป็นโรคร้ายที่พบในเพศหญิงมากเป็นอันดับหนึ่ง แท้ที่จริงแล้วในเพศชายก็มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเช่นกัน จากสถิติพบว่า โดยทั่วไปเพศชายมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมตลอดอายุขัย โดยพบบ่อยในช่วงอายุ 60-70 ปี โดยพบว่าผู้ชายที่เป็นมะเร็งเต้านมมีอายุเฉลี่ยมากกว่าผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม 7-8 ปี

แม้ในข้อมูลระบุว่า อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเต้านมในเพศชายค่อนข้างคงที่ในช่วง 30 ปี ในขณะที่อุบัติการณ์ในเพศหญิงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ประมาณ 100 เท่า

จากข้อมูลสถานการณ์มะเร็งเต้านมของคนไทย ในปี 2557 พบผู้ชายป่วยเป็นมะเร็งเต้านม 162 คน ขณะที่ผู้หญิงตัวเลขสูงถึง 14,804 คน โดยปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งเต้านมมาจากหลายปัจจัย เช่น เคยได้รับการฉายรังสีบริเวณหน้าอก มีประวัติมะเร็งเต้านมในครอบครัว ซึ่งพบว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ป่วยที่มีประวัติมะเร็งเต้านมในครอบครัว เป็นปัจจัยที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งเต้านมในเพศชายไม่ต่างจากเพศหญิง นั่นคือ มีระดับฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนสูงกว่าปกติ โดยเฉพาะกลุ่มอาการที่มีความผิดปกติของดีเอ็นเอของเพศหญิงเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่เกิด ทำให้มีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนสูง และระดับฮอร์โมนเพศชายต่ำลง กลุ่มอาการนี้พบได้ไม่บ่อย คือ พบประมาณ 1 ใน 1,000 คน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจจะส่งผลร่วมด้วย

ส่วนอาการที่พบบ่อยที่สุดไม่แตกต่างจากในผู้หญิง คือ คลำเจอก้อนเนื้อที่เต้านม โดยเฉพาะบริเวณใต้หัวนม มีของเหลวออกจากหัวนมเป็นน้ำปนเลือด หัวนมบอด เต้านมหรือหัวนมแดง มีผื่นหรือแผลเรื้อรังบริเวณหัวนม โดยส่วนใหญ่มักจะมาพบแพทย์ในระยะที่เป็นมากแล้ว ส่วนอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยชายไม่แตกต่างจากเพศหญิงแต่อย่างใด ดังนั้น ชายสูงวัยจึงควรใส่ใจสังเกตความผิดปกติของเต้านม และตรวจเต้านมตนเองเป็นประจำเช่นเดียวกับผู้หญิง