ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบโครงการขุดลอกบึงพระ จ.พิษณุโลก

โครงการขุดลอกบึงพระ พื้นที่ 148 ไร่ เพื่อใช้กักเก็บน้ำ 740,000 ลูกบาศก์เมตร ให้ชาวบ้านตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ใช้อุปโภคบริโภค โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ ทำสัญญาจ้างเอกชน วันที่ 25 กันยายน 2557

ให้ขุดลอกดินด้วยเครื่องจักร 650,000 ลูกบาศก์เมตร และขนดินไปทิ้งที่สาธารณะ 15 จุด เช่น โรงเรียนและวัด ระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร ค่าจ้างกว่า 31 ล้านบาท แต่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 แก้ไขสัญญาจุดทิ้งดิน อ้างเหตุรถขนดินถูกชาวบ้านคัดค้านเพราะทำถนนพัง จึงมอบให้ อบต.บึงพระ ทำข้อตกลงกับชาวบ้านกว่า 10 ราย

มีที่นารวมกัน 60 ไร่ ยอมรับฝากดินในที่นาเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ปลายปี 2557 แลกกับการให้ดินเพื่อปรับที่นาให้สูงขึ้น 1 เมตร แต่ผ่านมาเกือบ 6 ปี หน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่ขนดินออกไป ชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีที่นาทำกิน วิงวอนขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการนี้ สตง.ภาค 10 ได้รับข้อมูลร้องเรียนให้ช่วยตรวจสอบ โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผลด้วย ตั้งแต่ปี 2558 จากนั้นต้นปี 2561 สตง.ได้สรุปผลการตรวจสอบโครงการนี้ ระบุการแก้ไขสัญญาจุดทิ้งดินมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย จึงเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. พิจารณาเพื่อเอาผิดตามกฎหมายกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 รวม 6 ราย และขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงควบคู่ไปด้วย

ล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วคอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับแจ้งสรุปผลการตรวจสอบโครงการนี้จากผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.พิษณุโลก ว่าการฝากดิน ทำถูกต้อง ดินยังอยู่ครบ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องรีบขนดินออก ชาวบ้านจะได้มีที่นาทำกิน

ขณะที่ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ซึ่งเคยลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการนี้ด้วย เห็นว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบใช้เวลานานเกินไปในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน จึงเสนอให้จังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยงานหลักช่วยแก้ไขปัญหานี้ คอลัมน์หมายเลข 7 ลากันด้วยแนวคิดนี้..


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7