ห้องข่าวภาคเที่ยง

สพฐ.สั่งตั้งศูนย์เฝ้าระวังวิกฤตฝุ่น PM2.5 แบบเรียลไทม์

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ กพฐ. เปิดเผยว่าจากสถานการณ์วิกฤตฝุ่นละออง PM2.5 ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 โดยมีขั้นตอนดำเนินการ คือ ให้จัดระบบข้อมูล 3 ส่วน ประกอบด้วยข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา หรือสถานการณ์ฝุ่นในแต่ละพื้นที่รายงานผลกระทบโดยเฉพาะการปิดโรงเรียน ซึ่งรับจากศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

ส่วนที่ 2 จัดระบบการสื่อสารวิทยุระวังและการแจ้งเตือน ร่วมกันกับศูนย์ช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) และส่วนที่ 3 ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เสนอให้เป็นปัจจุบัน หรือเรียลไทม์