ข่าวภาคค่ำ

ส่งศาล รธน.ตีความ พ.ร.บ.งบ 63 พิษลงคะแนนแทนกัน

สภาฯ ยื่นศาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยว่ากระบวนการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2563 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หลัง สส. ลงคะแนนแทนกัน ขณะที่ช่อง 7HD เผยภาพ สส. ใช้บัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ใบ อีกหลายคน

เป็นภาพที่ช่างภาพช่อง 7HD บันทึกระหว่างการพิจารณาวาระ 2 วันที่ 8 และ 10 มกราคม ในภาพจะเห็นว่า สส. ถือบัตรไว้มากกว่าหนึ่งใบ และบางรายเสียบบัตรถึงสองครั้ง ซึ่ง 1 ใน 2 สส. ในภาพยังไม่ขอให้ความเห็นเรื่องนี้

ทั้งสองภาพนี้เป็นคนละช่วงกับที่ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เปิดหลักฐานพาดพิง นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ และ นางนาที รัชกิจประการ 2 สส.ภูมิใจไทย ในเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม

ปัญหาเสียบบัตรแทนกัน ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยในปี 2556 และปี 2557 ส่งผลให้ร่างกฎหมายสองฉบับเป็นโมฆะมาแล้ว จึงเป็นที่มาให้วันนี้ 90 สส.พรรคร่วมรัฐบาล ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 4 ประเด็นว่าการกระทำนี้ทำให้การตราร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2563 ขัดกับการออกเสียงลงคะแนนหรือไม่ หากขัดถือว่าร่างดังกล่าวตกไปทั้งฉบับหรือบางมาตรา และการพิจารณากฎหมายถือว่าเสร็จไม่ทัน 105 วันหรือไม่ สุดท้ายควรดำเนินการอย่างไร ขณะที่ 84 สส.ฝ่ายค้าน ก็ยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าผลทำให้เป็นโมฆะทั้งฉบับหรือไม่

ด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยอมรับเรื่องนี้ทำให้การใช้งบประมาณปี 2563 ล่าช้าออกไป แต่ไม่ถึงกับวิกฤติ เพราะไม่กระทบกับงบประจำที่สามารถใช้งบเดิมได้ ยกเว้นงบลงทุนที่ต้องรอไปก่อน