7HD NEWS IDEA CONTEST

เสียงที่ไม่อยากได้ยิน ตอน 3 - คน เกือบ จริง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

วันนี้จะไปตามต่อกับปัญหาการแข่งรถซิ่งในทางสาธารณะ หรือเด็กแว้น ซึ่งน้อง ๆ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ลงพื้นที่ไปรวบรวมสภาพปัญหาเหล่านี้มานำเสนอในชื่อตอนว่า เสียงที่ไม่อยากได้ยินตอนสุดท้าย ไปติดตามจากรายงาน