ข่าวภาคค่ำ

ดัชนีทุจริต 2562 ไทยร่วงรั้ง 101 ของโลก

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ เปิดดัชนีรับรู้การทุจริตปี 2019 ปรากฏประเทศไทยอันดับร่วงจาก 96 เป็น 101 จาก 180 ประเทศทั่วโลก และเป็นอับดับ 6 ในอาเซียน

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ หรือ Transparency International ประกาศค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี 2019 ปรากฏว่า 2 ใน 3 จาก 180 ประเทศทั่วโลก ยังคงได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน และมีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 43 คะแนน

สำหรับประเทศที่ได้อันดับต้น ๆ ยังเป็นอันดับเท่าปีที่แล้ว คือ เดนมาร์ก นิวซีแลนด์ ฟินแลนด์ โดย สิงคโปร์นอกจากเป็นอันดับหนึ่งเดียวในอาเซียนแล้ว ยังเป็นที่ 1 ของเอเชีย โดยค่าดัชนีทุจริตขยับขึ้นมาอีก 1 อันดับ เป็นการขยับอันดับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

ส่วนของประเทศไทย ถึงได้คะแนนเท่าปีที่แล้ว คือ 36 จาก 100 คะแนน แต่ปีนี้ร่วงอยู่ในลำดับที่ 101 จาก 180 ประเทศ และลำดับในอาเซียนก็ร่วงเป็นลำดับที่ 6 โดยถูกประเทศเวียดนามแซงขึ้นลำดับที่ 5 แทน