เจาะประเด็นข่าวค่ำ

รายงานพิเศษ : ธ.ก.ส.จัดประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น สร้างนักออมรุ่นใหม่

ลีลาการนำเสนอแผนการออมของนักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยา ที่มีทั้งความสนุกสนาน ความคิดสร้างสรรค์และข้อมูลครบถ้วน สามารถชนะใจกรรมการคว้ารางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ในการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562

ส่วนน้องๆ จากโรงเรียนดรุณวิทยา ก็เก่งไม่แพ้กัน นำกลยุทธ์ 5 S เป็นจุดขาย คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษามาครอง

โครงการโรงเรียนธนาคารเป็น 1 ในนโยบายส่งเสริมเงินออมในกลุ่มเยาวชน เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานด้านการธนาคารภายในโรงเรียน รวมทั้งคิดค้นกิจกรรมส่งเสริมการออมต่างๆ ซึ่งปีนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 133 โรงเรียนจากทั่วประเทศ

ปัจจุบันมีโรงเรียนธนาคาร 2,330 แห่ง ทั่วประเทศ มีสมาชิกกว่า 850,000 ราย และมียอดเงินฝากราว 1,000 ล้านบาท ธ.ก.ส. ตั้งเป้าขยายโครงการสู่ระดับวิทยาลัยและอุดมศึกษา ภายในปี 2564 พร้อมสนับสนุนการออมให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนรู้คุณค่าของเงินออม การลงทุนและสร้างสังคมแห่งความไม่ประมาท