ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชีและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำปาว ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เดินทางไปติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี และการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำปาว โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ปัจจุบันเขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำกักเก็บ 1,273 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 64 ของความจุอ่าง ส่งน้ำเข้าระบบคลองส่งน้ำประมาณ 6.81 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ที่ผ่านมาได้ส่งน้ำเข้าพื้นที่นาปรังกว่า 300,000 ไร่ ขณะนี้เขื่อนฯ ดำเนินการบริหารจัดการน้ำน้อยและต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนต่ำกว่าเกณฑ์จนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ประกอบกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวจะต้องส่งน้ำช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธรด้วย นอกจากนี้ ปัจจุบันพื้นที่นอกเขตชลประทานของจังหวัดกาฬสินธุ์เริ่มขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตของการประปาส่วนภูมิภาค สำหรับพื้นที่ที่มีผลกระทบรุนแรง กองทัพบกและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลใน 118 จุด เพื่อสนับสนุนประปาหมู่บ้าน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมชลประทานได้เข้าไปช่วยเหลือในการจัดหาน้ำผิวดิน และสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นในการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในช่วงนี้แล้ว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด