ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 1,000 ผืน และกระเป๋ายาพระราชทาน 500 ชุด ไปมอบแก่ประชาชนอำเภอสองแควที่ประสบภัยหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดน่านมีสภาพเป็นภูเขาสลับที่ราบจึงทำให้อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี และในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจัดโดยเฉพาะบริเวณยอดดอย ซึ่งทางจังหวัดได้สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของประชาชนพบว่ามีความต้องการขอรับความช่วยเหลือ 1,000 คน จากพื้นที่ 3 ตำบลในอำเภอสองแคว นอกจากนี้ ยังได้แจกจ่ายเครื่องกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านแล้ว 14,578 ผืน พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมพร้อมเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอสองแคว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด