สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : แนวทางลดฝุ่นช่วงเทศกาลตรุษจีน

ตรุษจีนปีนี้ ศาลเจ้าหลายแห่งได้ขอความร่วมมือชาวไทยเชื้อสายจีน ช่วยลดจำนวนการจุดธูป และลดการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง เพราะเป็นต้นเหตุของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ติดตามจากรายงาน

ติดประกาศรับเทศกาลตรุษจีน ขอความร่วมมือ "งดจุดธูปบูชา" ชวนผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อฟื้นคืนคุณภาพอากาศให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก้าวผ่านวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็กคลุ้งทั่วเมือง

ส่วนที่วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ ขานรับนโยบายลดฝุ่น ชวนผู้ที่มาทำบุญตั้งจิตอธิษฐานขอพรรับวันตรุษจีน แทนการจุดธูปบูชา ลดจำนวนการใช้ธูปให้น้อยลง และเปลี่ยนมาเป็นการใช้ธูปที่ปล่อยควันน้อย รวมถึงงดเผากระดาษเงินกระดาษทองในช่วงนี้ พร้อมให้ความร่วมมือเดินหน้าเต็มที่ ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ตรุษจีนปีนี้ ชาวไทยเชื้อสายจีนต้องช่วยกัน เพื่อลดปริมาณฝุ่นพิษ ภัยร้ายทำลายสุขภาพ ตามมาตรการของกรมอนามัย กำชับให้ลดปริมาณการจุดธูป หรือเปลี่ยนมาใช้ธูปที่มีขนาดสั้นลง เผากระดาษเงินกระดาษทองให้น้อยลงและดับให้เร็วขึ้น ที่สำคัญต้องยืนอยู่เหนือลม และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มีการจุดธูปหรือเผา

ศรัทธาจากการตั้งจิตอธิษฐานโดยไม่จุดธูปบูชา เป็นอีกแนวทางที่จะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ช่วยดลบันดาลในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อให้ทุก ๆ คน ได้ผ่านพ้นวิกฤตฝุ่น PM2.5 ปกคลุมอยู่ทั่วเมือง